ชื่อ - นามสกุล :นายอดิศร สังข์แก้ว
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :289/2 หมู่ 8 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0911314698
Email :adison.s@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา