ชื่อ - นามสกุล :นางชฎารัตน์ ขวัญอ่อน
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :104/9 หมู่ 8 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0827525055
Email :Chadarat5055@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานบุคคล