ชื่อ - นามสกุล :นางศศิธร เค้างิ้ว
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :54/931 หมู่ 10 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0935531936
Email :now.0504@mail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ