ชื่อ - นามสกุล :นางปวีณา บุญรักษา
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :367 หมู่ 8 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0827520296
Email :Paveenaboonraksa@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ