ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสิริญาพร ฤทธิ์เดช
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :59 หมู่ 5 ต.ทุ่ม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0956105248
Email :siriyaporn051120@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ