ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุพิชชา สุนทรักษ์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :429 หมู่4 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
Telephone :0891903878
Email :pitcha_tata@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ