ชื่อ - นามสกุล :นายสายันต์ ลาภภิญโญ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ที่อยู่ :27 หมู่ 6 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0864603619
Email :Sayun.63@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ