ชื่อ - นามสกุล :นางรัตนาพร ชื่นจิตร
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :ฝ่ายวิชาการประถม
ที่อยู่ :131/1 หมู่ 3 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0857667845
Email :rattanaporn3@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ