หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็กได้จัดอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ
โดย : admin
อ่าน : 463
จันทร์ ที่ 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

ในวันที่ 10ตุลาคม 2562 โรงเรียนเครือข่ายได้จัดอบรมวิจัยเชิงปฎิบัติการเฟส 2 ที่โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็กประกอบด้วยโรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก โรงเรียนบ้านร่องสะอาด โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก โรงเรียนบ้านหนองออและโรงเรียนบ้านอะลางหัวขัวขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ